Kulki do polerowania i mielenia

 
 
 

Kulki do rozdrabniania, do szlifowania i kulowania, do obróbki powierzchni


Kulki mielące są na ogół ze stali lub stali nierdzewnej, a kulki średnicowo duże nazywane są kulami („boulet”).

Kulki metalowe służą do mielenia surowców poprzez ścieranie lub uderzenia.

Są one używane w młynach przemysłowych oraz w młynkach laboratoryjnych.

Kulki do szlifowania są też produkowane ze stali lub stali nierdzewnej, a ich działanie wspomagane jest przez użycie satelitów lub stożkowatych kostek.

Kulki te dostępne są tylko w określonych rozmiarach z dużymi odchyleniami, co zapewnia ich niską cenę.

Szklane mikrokulki do kulowania są produkowane ze szkła mineralnego, ze zmielonego i stopionego krzemianu sodu.

Służą one głównie do kulowania precyzyjnego w procesach nieniszczącego czyszczenia, gratowania, szlifowania.

Nie określa się średnicy mikrokulek, ale ich uziarnienie, które wynosi od 1 – 50 mikronów aż do 800 – 1300 mikronów.


Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej firmy i naszych produktów, Spójrz na naszej stronie internetowej w języku Angielskim (lub Francuskim).